Navigace

Zpět do portfolia

Soubor staveb Zhůří u Rejštejna

ŠUMAVA – SOUBOR STAVEB ZHŮŘÍ u REJŠTEJNA – naplňování ÚP a návrat člověka-hospodáře, na Šumavu a ochrana přírody

  • 2015 - 2019

ŠUMAVA – SOUBOR STAVEB ZHŮŘÍ u REJŠTEJNA – naplňování ÚP a návrat člověka-hospodáře, na Šumavu a ochrana přírody. Stručná anotace kontaktu architekta s osudem jedné Šumavské vesničky nejvýše položené u nás a ležící u Zlaté stezky, od r. 2002 do dnes. Nejdříve se Zhůří zachránilo díky městu Rejštejnu (starosta pan Petráň 2002) – pořizovateli dnes platného ÚP kde obnova Zhůří je prejudikována a v současnosti se dále zachraňuje svou částečnou obnovou díky stavebníkovi odvážnému panu Romanu Kreuzigerovi. My „architekti“ většinou děláme hlavně jen baráky a kolegové, kteří dělají urbanismus a vůbec územní plánování jsou pak „urbanisté“. Jenomže někdy děláme obojí a to díky kamarádům, kteří umí to co my ne. V mém případě šlo o kamaráda urbanistu Jardu Černého a mého prostředního syna arch. Jana milovníka Šumavy. Na Šumavě jsme v r. 2002 tedy udělali ÚP města Rejštejna a hle, po 17 letech se vracíme a podle našeho „vlastního“ ÚP projektujeme domy pro obnovu jedné vesničky šumavských plání jménem Zhůří. Je kvůli tomu samozřejmě na Šumavě velké haló, ale málo platné projektujeme podle platného ÚP. Tvoříme opět s architekt Helenou Sudkovou a HIPa dobře dělá ing. Honza Panoch. 3D design dělá opět můj nejmladší syn arch. Jakub Trávníček a mnoho dalších. Tak uvidíme?

Kompletní anotace projektu

Fotogalerie

Dokumenty

Architektonicko urbanistické kompozice

Domy A, B, C a Kaple

Publikace Zhůří

Scrolovat dolů