Navigace

O studiu

Studio A.J.T Praha, spol. s r.o. – architektonická kancelář Právní forma arch. kanceláře: společnost s ručením omezením

Místo podnikání: Na Dračkách 852/15, 162 00 Praha 6

Základní identifikace

Studio A.J.T Praha, spol. s r.o. – architektonická kancelář
Právní forma arch. kanceláře: společnost s ručením omezením

Místo podnikání: Na Dračkách 852/15, 162 00 Praha 6
V obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 86489,
Den zápisu: 19.února 2002

  • IČO: 26506483
  • DIČ: CZ – 26506483

Adresa

Na Dračkách 852/15, 162 00 Praha 6

  • Telefon společníka a jednatele: +420 602 122252
  • Telefon společníka: +420 602 834790
  • e-mail: travnicek@studioajt.cz, jenda@studioajt.cz
  • www stránky: www.studioajt.cz
  • ID 7m347ba

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 51-2249910287/0100

Postavení architektů: Autorizovaný architekt, Autorizovaný inspektor
Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě, realitní činnost (architektura a pozemní stavby, územní plánování a urbanismus, interiéry), v souladu se zák.360/1992 sb. „ O výkonu povolání autorizovaných architektů … „ podnikáme podle tohoto zákona.

Společníci

Statutární zástupce (společník, jednatel)
Ing.arch.Doc. Jaroslav Trávníček

autorizovaný architekt (poř.č.03 127),
autorizovaný inspektor (poř.č.00 55)

společník
Ing. arch. Jan Trávníček

autorizovaný architekt (poř. č.: 03 785)

Právní nástupnictví:

Studia A.J.T Praha, spol. s r.o. je právním nástupcem předchozí právní formy arch. kanceláře – fyzické osoby:

Ing. arch. Doc. Jaroslav Trávníček, Studio A.J.T Praha-architektonická kancelář, Nerudova 218/30, 118 00 Praha 1, Malá Strana | Zal.: 12. června 1990

Pojištění

pojištění architekta ve prospěch klienta: dle charakteru zakázek, až do 70.000.000,- Kč

Dokumenty

Stručná charakteristika architektova týmu a vznik jeho kanceláře

Jsme architektonický rodinný atelier. Naše tvorba spolu s architekt Helenou Sudkovou začala už v r. 1968 ve II. ročníku architektury ČVUT Praha a naším společným realizovaným projektem byla Hřbitovní kaple v Tučapech u Soběslavě. Tvoříme, nejdříve my dva architekti později partneři a potom rodiče tří synů Mgr. arch. Jaroslav Trávníček, ing. arch. Jan Trávníček a arch. Jakub Trávníček, kteří dnes v naší tvorbě pokračují. Naše kancelář je architektonicky kreativní a kompaktní, profesně různorodý a celistvě utvářený tým již od svého založení po listopadu 89 už v r. 1990.  Existence naší kanceláře je dána výhradně prostředky z postupně vytvářeného zisku a je zcela nezávislá na externích zdrojích a tím plně disponibilní a k dispozici klienta. Zásadně poskytuje komplexní služby v celém rozsahu Honorářového řádu ČKA.

Počet vlastních zaměstnanců a spolupracovníků

Při zachování stability autorského architektonického designu se kancelář operativně přizpůsobuje velikosti zakázek. Obyčejně v kanceláři, mimo architektů, otce a jeho synů působí ještě asi 2-3 odborně vzdělaní projektanti. Máme zkušenosti z domácí i zahraniční praxe vč. jazykové vybavenosti – angličtina, němčina, ruština. V případě potřeby ( souběh více komplikovaných zakázek, reakce na termínové požadavky klienta atp. ) se kancelář operativně rozšiřuje o další kooperanty (vč. dalších proj. kanceláří a spec. ateliérů) a zaměstnance ( až do cca 350 spolupracovníků v případě potřeby) či smluvní partnery i z širšího okruhu stálých spolupracovníků. Cílem je 100% pozornost každé zakázce, každému klientovi.

Způsob zajištění potřebných speciálních profesí, statika, profesí TZB a průzkumných, geodetických a dal. prací

Kancelář má pravidelnou a trvalou a dlouholetou spolupráci se všemi profesními specialisty. Specialisté (konstrukce staveb, domovní instalace, ing. sítě, speciální profese jako silniční stavitelství, vodohospodářské stavby, energetické audity apod.), zajišťujeme také komplexní inženýring – obstarání Územních rozhodnutí a Stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí, autorské a tech. dozory nad realizací, geodet. zaměření, odborné průzkumy atd. Tito odborníci a kanceláře jsou našimi stálými subdodavateli pod naší plnou zodpovědností a kontrolou. Prioritními spolupracovníky v oblasti inženýringu jsou paní ing. arch. Helena Sudková spoluzakladatelka naší společné arch. tvorby a spol. Credit Development, s.r.o. ing. Martin Hrabánek.

Scrolovat dolů