Navigace

Zpět do portfolia

Zlín centrum

První místo v mezinárodní arch. urb. soutěže na zpracování ideového návrhu centra Zlína

  • 2005

Anotace naší účasti, po delší době, na veřejné arch. urb. soutěži a to soutěži na, zatím, největší město a k tomu jsme tu soutěž vyhráli. Architektonicko – urbanistická soutěž na zpracování ideového návrhu řešení území ZLÍN – CENTRUM byla vyhlášena městem Zlín dne 25. 11. 2004. Přihlásila se naše kancelář a členy autorského kolektivu byli Ing. arch. Jaroslav Bedrna, Ing. Marie Wichslová Ph.D., Ing. arch. Jan Trávníček, Arch. Jakub Trávníček a Ing. arch. Doc. Jaroslav Trávníček. Prohlídka města byla 21. 1. 2005 a termín odevzdání pak 16. 5. 2005. Náš návrh jsme odevzdali v termínu a po zasedání poroty koncem května jsme se, k našemu nelíčenému překvapení, dozvěděli, že jsme fakt vyhráli! Tedy přesněji, porota udělila dvě snížené první ceny nám a Zlínskému panu kolegovi panu architektu Zdenkovi Chládkovi se synem Pavlem Chládkem také architektem. Druhá cena nebyla udělena, ale udělena byla cena 3. a pak tři odměny. Pak se měli oba vítězové dohodnout a spolu vytvořit nový a první Regulační plán Zlína (a na RP jsme prý dělaný). Ale to se samozřejmě nepovedlo, tak už si to Zlínští začali dělat sami. Ale bylo nám ctí, důkladně poznat architekturu Zlína.

Fotogalerie

Dokumenty

Scrolovat dolů