Navigace

Zpět do portfolia

Administrativní dům Letenské sady Letná

LETNÁ OFFICE PARK - LOP původně ADMINISTRATIVNÍ DŮM LETENSKÉ SADY – ADLS

  • 2001 - 2005

LETNÁ OFFICE PARK – LOP původně ADMINISTRATIVNÍ DŮM LETENSKÉ SADY – ADLS. Anotace projektu společnosti LORDSHIP a naší účasti na něm z let 2001 – 2005 která bude mít vliv i na výslednou realizaci v současnosti. Všichni to známe, nakreslíme barák a investor něco poplete a ze stavby jeho vinou sejde. Tak se to dá doplnit ještě o horší variantu, a sice když to investor zvrzá a vzdá to, pak si po čase najde jiné kolegy architekty a ti to dodělají a postaví za vás. No a pro nás to platí v případě zástavby lokality Špejchar na Praze 6 v dotyku s Letenskou plání Prahy 7. Teď se tomu říká LOP – Letná office park. My jsme se spol. Lordship s panem majitelem panem J. Jacksonem uzavřeli smlouvu v r. 20001 na výstavbu na východním konci mezi ul. U Vorlíků a ul. Pelléovou na Špejchaře podél ul. Milady Horákové, Praha 6. Měl to být začátek budoucí výstavby v celém pásmu vymezeném těmito ulicemi. Proto jsme dle smlouvy začli v r. 2001 Zastavovací urbanistickou studií, vyšli z původního návrhu Josefa Gočára, který dnešní realizovaný „Molochov“ protahuje s mezerami k západu až po naší ul. Pelléovu. Proto i naše vstupní řešení představovalo asi 3 jednoduché desky v mírném oblouku jako myšlené prodloužení Molochova. Tato studie byla úřady schválena a naše dokumentace DÚR také a 26. 3. 2003 bylo vydáno Územní rozhodnutí pro 7-mi podlažní dům na pozemku nejblíže k Molochovu! Jenomže díky chybě (viz podrobnější anotace) investora ÚR nenabylo právní moci a celé si to kleklo. Stavebník úplně nepochopitelně od celé věci odstoupil a byl konec. Jenomže teď se z veř. zdrojů dovídáme, kolik známých jmen kolegů architektů projekt probudilo, všude publikují, samozřejmě vycházejí z našeho řešení ale aby přinesli ÚR, kde nic, tu nic! Jak je to možné nevím, ale stačilo by doplnit tehdejší žádost o ÚR a pak po jeho zprávoplatnění, udělat jeho změnu, opřít se o naši Magistrátem schválenou zastavovací urb. a přinést si platné ÚR a stavět! No ale dnes je to jinak. Na této práci se mnou koncepčně spolupracovali mí synové Jan a Jakub Trávníčkovi a právě Jenda ve svém diplomním projektu vše v r. 2004 namaloval po celé délce Špejcharu a tak všichni architekti, kteří tam teď cvičí asi jen kopírují, chtě nechtě, jeho práci 15 let starou. Ať žije právo autorské. I tohle je, byla a bude, architektura.

Fotogalerie

Dokumenty

Scrolovat dolů