Navigace

Zpět do portfolia

Hřbitovní kaple Tučapy u Soběslavi

HŘBITOVNÍ KAPLE TUČAPY U SOBĚSLAVI – realizovaný školní projekt Heleny Sudkové a Jaroslava Trávníček 1968/69 -1972

  • 1968 - 1977

Školní projekt Heleny Sudkové a Jaroslava Trávníčka ve II. ročníku oboru architektura Staveb. fakulty ČVUT 1968-9, realizace 1971-2. Pár let po maturitě a během okupace ze srpna 1968 až po začátek normalizace. Tučapský hřbitov se rozšiřoval a my jsme navrhli stavbu kaple v budoucí ose nového hřbitova. Inspirací nám byla orientace hřbitovní zdi ke svět. stranám. Osa nového hřbitova směřovala na SV a tak, protože oltář musí být na východ, jsme stěny natočili tak aby některé byly natočené kolmo k východu (a tím pádem osazenstvo před stěnou hledělo k východu,) a ty druhé kolmo k severu. Tak vznikly 2 komolé trojúhelníky otočené základnami proti sobě. A pak už to šlo samo sebou. Kříž jsme dali do příček střešního světlíkového okna a zcela nezakrytě pak do urnové stěny. I tehdy to šlo. Tehdy byl socialismus s lidskou tváří a nám bylo 20. Tučapští byli odvážně cílevědomí a co si usmyslili to postavili! Myslím, že to tehdy zaskočilo i Soběslavskou diecézi při svěcení.

Fotogalerie

Dokumenty

Scrolovat dolů