Navigace

Zpět do portfolia

Obchodní dům Kola Šírer

OBCHODNÍ DŮM KOLA ŠÍRER DNES CROSCAFÉ v Berouně u Plzeňské brány

  • 1993

OBCHODNÍ DŮM KOLA ŠÍRER DNES CROS CAFÉ v Berouně u Plzeňské brány. Anotace nepřesně realizovaného architektonického návrhu z počátku činnosti naší kanceláře. V r. 1993 byl navržený tehdejšími studenty architektury Jaroslavem Trávníčkem ml. a Tomášem Novákem. Byla sice respektována celková šnekovitá hmota stavby odvíjející se k nároží u Plzeňské brány a tvarovaná střecha, ale skleněná fasáda už ne. Faktem je, že já jsem klukům do arch. práce prakticky nezasahoval a je to jejich první realizace, i když nepřesná, ještě za doby jejich studia. Nicméně dodělat tam onu průhlednou skleněnou fasádu v kontrastu k pevným hmotám nosné konstrukce, by stále ještě šlo. Uvidíme.

Fotogalerie

Vyzobat
Scrolovat dolů