Navigace

Zpět do portfolia

Architektonicko urbanistická studie

Architektonicko – urbanistická studie čs. části mezinárodního pionýrského tábora v údolí řeky Bajan Gol v Mongolsku

  • 1975

Architektonicko – urbanistická studie čs. části mezinárodního pionýrského tábora v údolí řeky Bajan Gol v Mongolsku. V roce 1975 se Mongolští mládežníci obrátili na ty naše (SSM), aby dodali do mezinárodního týmu architektů čs. zástupce. Šlo o návrh a výstavbu čs. části mezinárodního dětského rekreačního zařízení (tehdy pionýrského tábora) v údolí řeky Bajan Gol nedaleko Ulan Bátaru. Pravda je, že naše jména ( Helen Sudkové a mé) tehdy byla v čerstvé paměti díky mladosvětské reportáži Pepíka Velka o naší kapli a stodole v Tučapech u Soběslavi a tak jsem se já (Helena ne ,už jsme spolu čekali miminko) dostal do širšího výběru a nakonec mě vybrali i když jsem jejich členem nebyl. Stavělo se dle urbanistického návrhu areálu kolegy arch. Jurie Markova z Moskvy, který celý areál dal na severní svah nad řekou Bajan Gol, protože v tamní krajině stromy rostou hlavně na severních svazích, protože jižní jsou vybičované větry a sluncem a suché. Původní záměr stavebníka byl, aby každá národní část se charakterizovala svou národní architekturou. To ale nikam nevedlo a tak se přistoupilo na náš čs. design v moderním pojetí. Takto své národní části navrhli nakonec i Dimitr Nikiforov (Bulharsko), Lothar Hahn (Německo) a Tibor Polinsky z Maďarska a tak se také, pokud vím, celý areál posléze realizoval. Můj návrh byl po mém návratu také schválen Svazem architektů. Ale nejkrásnější byli stejně budhistické dřevěné chrámy v Ulanbátaru s bílím praporem s otiskem nohy Yetiho.

Fotogalerie

Dokumenty

Scrolovat dolů