Portfolio

BD Písek

BD Písek

Bytové domy a celková urbanistická koncepce nového řešení nábřeží Otavy v Písku mezi Kamenným a Novým mostem. Projekt byl započat 1. Místem v urbanisticko-architektonické soutěži a zakončen prováděcí dokumentací.