Informace

Základní identifikace kanceláře

Studio A.J.T Praha, spol. s r.o. – architektonická kancelář

Právní forma arch. kanceláře: společnost s ručením omezením

Místo podnikání: Na Dračkách 852/15, 162 00 Praha 6
V obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 86489,

Den zápisu: 19.února 2002

IČO: 26506483
DIČ: CZ – 26506483

Adresa:

Na Dračkách 852/15, 162 00 Praha 6
Telefon společníka a jednatele: +420 602 122252
Telefon společníka: +420 602 834790
e-mail: travnicek@studioajt.cz , jenda@studioajt.cz, www stránky: www.studioajt.czID 7m347ba

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 51-2249910287/0100

Postavení architektů:

Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě, realitní činnost (architektura a pozemní stavby, územní plánování a urbanismus, interiéry), v souladu se zák.360/1992 sb. „ O výkonu povolání autorizovaných architektů … „ podniká podle tohoto zákona.

Společníci:

Statutární zástupce (společník, jednatel)
Ing.arch.Doc. Jaroslav Trávníček
autorizovaný architekt (poř.č.03 127),
autorizovaný inspektor (poř.č.00 55)

Zástupce ve věcech architektonických (společník)
Ing. arch.Jan Trávníček
autorizovaný architekt (poř.č.: 03 785)

Právní nástupnictví:

Studia A.J.T Praha, spol. s r.o. je právním nástupcem předchozí právní formy arch. kanceláře – fyzické osoby:
Ing. arch. Doc. Jaroslav Trávníček, Studio A.J.T Praha-architektonická kancelář,
Zal.: 12. června 1990

Pojištění:

pojištění architekta ve prospěch klienta: dle charakteru zakázek, až 70.000.000,- Kč

Stručná charakteristika architektova týmu a vznik jeho kanceláře:

Kancelář uchazeče je architektonicky kreativní a kompaktní, profesně různorodý a celistvě utvářený tým již od svého založení v r. 1990. Její existence je dána výhradně prostředky z postupně vytvářeného zisku a je zcela nezávislá na externích zdrojích a tím plně disponibilní a k dispozici klienta. Zásadně poskytuje komplexní služby v celém rozsahu Honorářového řádu ČKA.

Počet vlastních zaměstnanců a spolupracovníků:

Při zachování stability autorského architektonického designu se kancelář operativně přizpůsobuje velikosti zakázek. Obyčejně v kanceláři, mimo hl. architekta a vlastníka firmy, působí 3 odborně vzdělaní projektanti. Zkušenosti z domácí i zahraniční praxe vč. jazykové vybavenosti-angličtina, němčina, ruština. V případě potřeby ( souběh více komplikovaných zakázek, reakce na termínové požadavky klienta atp. ) se kancelář operativně rozšiřuje o další kooperanty (vč. proj ústavů a spec. ateliérů) a zaměstnance ( až do cca 350 spolupracovníků v případě potřeby) či smluvní partnery i z širšího okruhu stálých spolupracovníků. Cílem je 100% pozornost každé zakázce, každému klientovi.

Způsob zajištění potřebných speciálních profesí, statika, profesí TZB a průzkumných a geodetických prací:

Kancelář má pravidelnou a trvalou a dlouholetou spolupráci se všemi profesními specialisty. Specialisté (konstrukce staveb, domovní instalace, ing.sítě, speciální profese (silniční stavitelství, vodohospodářské stavby, energetické audity apod.), komplexní inženýring-obstarání Územních rozhodnutí a stavebních povolení, tech. dozory nad realizací průzkumy atd.). Tito odborníci a firmy jsou našimi stálými subdodavateli pod naší plnou zodpovědností a kontrolou, prioritními spolupracovníky v oblasti inženýringu jsou ing. arch. Helena Sudková a spol. Credit development s.r.o. ing. Martin Hrabánek